بهسون من
021-67584
ورود
ثبت نام
 

چرا تبلیغات در گوگل ؟

 
Vector-Smart-Object8
Vector-Smart-Object9
 
 
قوانین تبلیغات گوگل در بهسون
نمونه اطلاعات تبلیغات در گوگل
 

پکیج های تبلیغات گوگل

پکیج 1


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش بالای صفحه
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 80 درهم
مدت زمان : حدود یک هفته

قیمت : 950,000 تومان

پکیج 2


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش بالای صفحه
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 170 درهم
مدت زمان : حدود دو هفته

قیمت : 1.450,000 تومان

پکیج 3


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش بالای صفحه
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 350 درهم
مدت زمان : حدود بیست روز

قیمت : 2,500,000 تومان

پکیج 4


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش رتبه یک یا دو
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 700 درهم
مدت زمان : یک ماه

قیمت : 4,850,000 تومان

پکیج های تبلیغات گوگل

پکیج 1


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش بالای صفحه
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 80 درهم
مدت زمان : حدود یک هفته

قیمت : 950,000 تومان

پکیج 2


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش بالای صفحه
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 170 درهم
مدت زمان : حدود دو هفته

قیمت : 1.450,000 تومان

پکیج 3


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش بالای صفحه
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 350 درهم
مدت زمان : حدود بیست هفته

قیمت : 2,500,000 تومان

پکیج 4


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش رتبه یک یا دو
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 80 درهم
مدت زمان : یک ماه

قیمت : 4,850,000 تومان

درباره بهسون

 

امروزه با توجه به تغییراتی که در نوع ارتباطات ، به اشتراک گذاشتن و تعامل بین افراد جامعه صورت گرفته است ، شما عزیزان می بایست جهت ارتقای کسب و کار خویش و ...اطلاعات بیشتر