چرا تبلیغات در گوگل؟

 
Vector-Smart-Object8
Vector-Smart-Object9
 
 
قوانین تبلیغات گوگل در بهسون
نمونه اطلاعات تبلیغات در گوگل
 

پکیج های تبلیغات گوگل

پکیج 1


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش بالای صفحه
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 80 درهم
مدت زمان : حدود یک هفته

تماس بگیرید

پکیج 2


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش بالای صفحه
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 170 درهم
مدت زمان : حدود دو هفته

تماس بگیرید

پکیج 3


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش بالای صفحه
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 350 درهم
مدت زمان : حدود بیست روز

تماس بگیرید

پکیج 4


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش رتبه یک یا دو
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 700 درهم
مدت زمان : یک ماه

تماس بگیرید

پکیج های تبلیغات گوگل

پکیج 1


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش بالای صفحه
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 80 درهم
مدت زمان : حدود یک هفته

قیمت : 950,000 تومان

پکیج 2


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش بالای صفحه
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 170 درهم
مدت زمان : حدود دو هفته

قیمت : 1.450,000 تومان

پکیج 3


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش بالای صفحه
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 350 درهم
مدت زمان : حدود بیست هفته

قیمت : 2,500,000 تومان

پکیج 4


کنترل عدم کلیک هرز
مشاوره سئو رایگان
نمایش رتبه یک یا دو
مدیریت زمان، مکان، بودجه
کلمات کلیدی انتخابی
ارائه گزارش
نمایش در صفحه اول گوگل
ساعات نمایش : انتخابی
اعتبار : حدود 80 درهم
مدت زمان : یک ماه

قیمت : 4,850,000 تومان

 

سوالات متداول

1چه زمانی از تبلیغات گوگل استفاده نمائیم ؟
زمانی که وبسایت شما سئوی خوبی ندارد و میخواهید با کلمه کلیدی مدنظرتان در صفحه اول گوگل قرار بگیرید .
2چقدر زمان می برد تا تبلیغات گوگل شما ست شود ؟
بعد از ساخت کمپین تبلیغاتی شما ، حدود ۲۴ ساعت زمان میبرد تا تبلیغات شما توسط گوگل آنالیز شود و نمایش شما شروع شود .
3هزینه هر کلیک چقدر می باشد ؟
هزینه هر کلیک براساس ۳ فاکتور محاسبه می شود :
۱ رقابت شما
۲: میزان سرچ عبارات
۳ امتیاز کیفی
4پس از فعال شدن تبلیغات گوگل ، تا چه زمانی تبلیغات فعال هست ؟
بسته به میزان شارژ ، سرچ ماهانه ، هزینه هر کلیک بازه زمانی تبلیغات متفاوت است اما با قرار دادن بودجه روزانه و محل قرار گیری در بالای صفحه یا پائین صفحه اول گوگل ، میتوانیم زمان فعال بودن تبلیغات شما را مدیریت کنیم .